skip to Main Content

בטי BBQ תשמח למלא את בקשות החתימה וההקדשה שלך!

אנו מצפים לכל בקשת חתימה והקדשה. מכיוון שאנו מקבלים פניות רבות בנושא, אנו מבקשים את עזרתכם. זו הדרך היחידה שבה נוכל להבטיח את העיבוד המהיר ביותר האפשרי.

נא לשלוח את בקשות החתימה שלך

  • לכתובת למטה
  • ומצרף עם המכתב מעטפת החזרה מבוילת וממוענת מספיק (לפחות בפורמט של דיוור DIN A5 או A4).

שימו לב: כרטיסי חתימה עם חתימה בכתב יד או הקדשה/ברכות אישיות מבית Betty BBQ ניתן להזמין בחנות האינטרנט, נא לעשות זאת> לחץ כאן<

נא לשלוח את בקשות החתימה שלך (כמתואר לעיל) אל:

Betty BBQ Travesty & Entertainment
מילת מפתח “בקשת חתימה”
ברנהרדשטראסה 6
D-79098 פריבורג

Back To Top