skip to Main Content

תנאים והגבלות כלליים של בטי מנגל פָּרוֹדִיָה & בידור עבור סיורים בעיר

1. כללי

בטי מנגל פָּרוֹדִיָה & בידור שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים והגבלות אלה במידת הצורך. הזמנות שיתקבלו לפני התאמה כזו יטופלו בהתאם לתנאים וההגבלות החלים בעת ביצוע ההזמנה. תכני האתר נוצרים ומנוהלים בזהירות רבה. עם זאת, בטי מנגל טרוסט ובידור אינה נושאת באחריות לנכונות, שלמות ואקטואליות התוכן.

2. היקף

התנאים וההגבלות הכלליים הבאים מסדירים את היחסים החוזיים בין המשתתף בסיור בעיר או בפאב לבין הקבלן (בטי מנגל טרוסט ובידור). להשתתפות בסיורים תקפים ומחייבים גם הכללים, תנאי ההשתתפות והסיור. תנאים כלליים חריגים של המשתתף אינם תקפים.

3. השתתפות, עלויות, תנאי תשלום והזמנות מחייבות

חלים המחירים המתפרסמים (במקרה של סיורים ציבוריים) או שנמסרו (במקרה של סיורים פרטיים/בלעדיים) בעת הבקשה.

כל הפרטים המוזכרים על ידי בטי מנגל טרוסט ובידור וכן על ידי השותף של קדם המכירה (כגון תיאור השירותים, תאריך, שעה, מחיר) יש להבין רק כהזמנה להגשת הצעה. אם המבקש יגיש הצעה לבטי מנגל טרוסט ובידור או לשותפי המכירה המוקדמת על בסיס זה, ההצהרות הבאות חלות על הקבלה והאופי המחייב של הצעה זו.

עלויות ההשתתפות ישולמו מראש (העברה בנקאית) עבור סיורים בלעדיים והן מוסדרות ומעובדות ביתר פירוט עבור סיורים ציבוריים באמצעות מכירת כרטיסים אצל השותפים המתאימים למכירה מוקדמת. גם כרטיסים לסיורים ציבוריים בעיר, הנרכשים מראש או ככרטיסים שנותרו ישירות מבטי מנגל טרוסט ובידור מיד לפני הסיור בעיר, יש לשלם מיד. סיור שטרם שולם עבורו אינו מוזמן ומאושר. שימו לב שבמקרה של סיורים בלעדיים/פרטיים, ההזמנה וביצוע הסיור הופכים למחייבים רק לאחר שסכום החשבונית זוכה בחשבוננו והתקבל אישור ההזמנה שלאחר מכן מבטי מנגל טרוסט ובידור. רק אישורי הזמנה כתובים מאת בטי מנגל טרוסט ובידור תקפים.

התשלום אינו כולל כל הוצאות נסיעה שייגרמו למשתתף או הוצאות לינה וארוחות.

מידע נוסף על סריקת הפאב/סריקת הפאב המוצעת: מסיבות ארגוניות ודרמטורגיות , אסור לרכוש כרטיסים לקבוצות של יותר מ-8 אנשים משותפי מכירה מוקדמת עבור סריקת הפאב הציבורית . אם מתעניינים עדיין רוצים להשתתף בסיור הפאב הציבורי עם יותר מ-8 אנשים, יש ליצור קשר עם משרד בטי מנגל מראש בכתובת info@betty-bbq.de לאישור אפשרי על ידי בטי מנגל טרוסט ובידור. ההרשאה נתונה לשיקול דעתה של בטי מנגל טרוסט ובידור.

בנוסף לכך, כללי ותנאי ההשתתפות והסיור שלנו חלים על כל המשתתפים בסיורים בעיר שלנו.

קטע מזה:

 • מובילי/מדריכי הסיורים וההנהלה שומרים לעצמם את הזכות להדיר בכל עת משתתפים שיכורים, שיכורים או מתנהגים בחוסר אחריות (כגון עלבונות, איומים והתקפות פיזיות כמו גם גרימת מטרד לציבור). אפשרי במקרה זה. אנשים שנמצאים תחת השפעה משכרת של מוצרי קנאביס (כגון פרחי קנאביס (מריחואנה), תמציות קנאביס (שמן חשיש, דב), חשיש וקיף), באופן עקרוני, לא ניתן להשתתף בסיורים שלנו, וכן אסור לעשן מוצרי קנאביס. בשני המקרים הללו ניתן גם להחריג מהסיור ללא זכות להחזר. לגבי מצבם האלכוהולי והשכרות של המשתתפים, לא לוקחים בחשבון את מידת האלכוהוליזציה או השיכרון, אלא הכישורים החיוניים להשתתפות חלקה, אלו הם למשל יכולת התמצאות, הליכה ועמידה כמו. כמו גם היכולת לדבר ולראות (“שליטה בגוף האדם להיות”). ההכרעה האם קיימות הסיבות האמורות להדרה נעוצה אך ורק בהערכה הסובייקטיבית של המדריך או ההנהלה. לאחר מכן לא נוכל עוד לבצע את הסיור בעיר מטעמי אחריות וזכויות בית. התנגדויות להחלטות אלו ניתנות להנהלה ובמייל רק לאחר קבלת ההחלטה. אין תביעות נוספות מצד המשתתף, ובפרט תביעות לפיצויים והחזר הוצאות (גם דמי ביטול עלויות נסיעה או מלון) במקרה של שינויים או ביטול סיור.
 • מובילי/מדריכי הטיולים וההנהלה שומרים לעצמם את הזכות בכל עת לבטל ולבטל סיורים בעיר שהוזמנו באופן בלעדי/פרטי עקב משתתפים שיכורים, שיכורים או מתנהגים בחוסר אחריות; אין החזר כספי . אנשים שנמצאים תחת השפעה משכרת של מוצרי קנאביס (כגון פרחי קנאביס (מריחואנה), תמציות קנאביס (שמן חשיש, דב), חשיש וקיף), באופן עקרוני, לא ניתן להשתתף בסיורים שלנו, וכן אסור לעשן מוצרי קנאביס. בשני המקרים הללו ניתן גם להחריג מהסיור ללא זכות להחזר. לגבי מצבם האלכוהולי והשכרות של המשתתפים, לא לוקחים בחשבון את מידת האלכוהוליזציה או השיכרון, אלא הכישורים החיוניים להשתתפות חלקה, אלו הם למשל יכולת התמצאות, הליכה ועמידה כמו. כמו גם היכולת לדבר ולראות (“שליטה בגוף האדם להיות”). ההכרעה האם קיימות הסיבות האמורות להדרה נעוצה אך ורק בהערכה הסובייקטיבית של המדריך או ההנהלה. לאחר מכן לא נוכל עוד לבצע את הסיור בעיר מטעמי אחריות וזכויות בית. התנגדויות להחלטות אלו ניתנות להנהלה ובמייל רק לאחר קבלת ההחלטה. אין תביעות נוספות מצד המשתתף, ובפרט תביעות לפיצויים והחזר הוצאות (גם דמי ביטול עלויות נסיעה או מלון) במקרה של שינויים או ביטול סיור.
 • אסור להביא בעלי חיים.

4. שינויי יישום ומכשולים

בטי מנגל היא דמות מלאכותית שרוצה להטיל ספק בנורמליות החברתית ולפתוח מצבים פסאודו-מוסריים. המשמעות היא שאם לבטי מנגל תהיה הזדמנות להביע מסר זה במידה ניכרת בתקשורת ובפומבי או לעשות הכנות לכך (למשל השתתפות בטלוויזיה, רדיו ואירועים מרכזיים), הקבלן שומר לעצמו את הזכות לשנות או לבטל את סיור או אירוע בהתאמה עם בטי מנגל.

הקבלן שומר לעצמו את הזכות לשנות את המיקום ו/או לשנות את השעה, להשתמש במדריך אחר כתחליף, לשנות או לבטל את הסיור בעיר או בפאב. הלקוח אינו יכול לטעון זאת.

בנוגע לכוח עליון, לגבי שינוי או ביטול אירוע חלים הדברים הבאים:

 1. אם הקבלן נמנע מלקיים את החוזה עקב כוח עליון כגון מלחמה, מחלות אנדמיות, מגיפה, שיטפונות קשים, שריפה, סופת טייפון, סערה ורעידת אדמה וכל השפעותיהן, יוארך המועד לקיום החוזה בתקופה שבה כוח עליון קיים.
 2. “כוח עליון” פירושו התרחשות של אירוע המונע מאחד הקבלנים, לפחות באופן זמני, לקיים אחת או יותר מההתחייבויות החוזיות על פי החוזה, אם וככל שיוכח.
  1. שהמכשול הזה הוא מעבר לשליטתם הסבירה,
  2. שהאירוע לא היה צפוי באופן סביר בעת כריתת החוזה או שלא ניתן היה להניח אחרת,
  3. וכי השפעות ההפרעה לא יכלו באופן סביר להימנע או להתגבר על ידי הקבלן.
 3. הקבלן יודיע למזמין על התרחשות כוח עליון והשעיית חובת הביצוע.
 4. אם לא מתקיימים עוד התנאים המוקדמים להנחת כוח עליון (סעיף 2), יודיע הקבלן על כך למזמין לפחות במייל.
 5. בהסכמת הקבלן, יכול המזמין גם להמיר את הזמנתו בשובר למימוש במועד מאוחר יותר (בדרך כלל תוך שנה). אין זכאות להחזר.

במידה וסיורים בוטלו על ידי הקבלן על רקע נסיבות שהקבלן אחראי להן, ניתן לפצות על אלו במועד אחר (בהסכם עם המזמין) או לקבל החזר לפי שיקול דעת המזמין/המזמינה.

בטי מנגל טרוסט ובידור שומרת לעצמה גם את הזכות להתאים את התנאים (גודל הקבוצות) של הסיורים.

אם לא הושג מספר המשתתפים המינימלי (ארבעה משתתפים), הקבלן שומר לעצמו את הזכות לדחות או לבטל את הסיור בהתאמה.

כמו כן, הקבלן שומר לעצמו את הזכות להדיר משתתפים מהאירוע במהלך סיור בעיר או בפאבים אשר מפרים את כללי ההתנהגות של סיורי העיר ופאבים ( התקנון שלנו ותנאי ההשתתפות והסיור ). במקרה כזה, אין למשתתף זכות לפיצוי ולא יקבל החזר עבור ההוצאות ששולמו. משתתפים שאינם יכולים להתנהג בעצמם ו/או לגרום לפציעה אישית, נזק לרכוש, נזק לרכוש ציבורי וכדומה אינם נכללים אף הם. מדריכי המנגל בטי שומרים לעצמם את הזכות שלא להגיש אלכוהול למשתתפים המסכנים את מהלך הסיור בצורה חמורה. יתר על כן, בטי מנגל טרוסט ובידור אינה מבטיחה גישה למיקום המתאים אם המשתתפים שיכורים מאוד. המיקום המתאים מממש את זכויות הבית שלו באופן עצמאי.

5. אחסון נתונים

עם תנאים והגבלות אלה, הלקוח מסכים לאחסון הנתונים שנאספו על ידי בטי מנגל פָּרוֹדִיָה & בידור. האחסון משמש למילוי חובות ביצוע הדדיות, לשמור תיק לקוחות למטרות חשבונאיות וסטטיסטיות וליידע את הלקוח על הצעות חדשות מבית בטי מנגל פָּרוֹדִיָה & בידור.

הלקוח מסכים גם לכך שניתן להעביר את נתוניו לשותפים חוזיים במסגרת עיבוד הסיור (הזמנות וכו’).

הלקוח יכול לבטל את ההסכמה לקבלת הצעות מבטי מנגל טרוסט ובידור בכל עת. בטי מנגל טרוסט ובידור מתחייבת שלא להעביר נתונים לצדדים שלישיים. אם הנתונים אינם נדרשים עוד או אם לקוח יבטל את הסכמתו לאחר מילוי כל ההתחייבויות החוזיות, בטי מנגל טרוסט ובידור תמחק אותם לאלתר.

6. אחריות

הקבלן בוחר מדריכים מקצועיים ומוסמכים לסיוריו. המארגן אינו נושא באחריות לנזקי גוף, נזק לרכוש, נזק לרכוש ציבורי וכדומה. האחריות המלאה על המשתתפים.
החוק הגרמני חל.

7. מענק ביטול מרצון

במקרה של סיורים אקסקלוסיביים/פרטיים, ניתן לבטל עם החזר כספי עד שלושה חודשים לפני תחילת הסיור בניכוי דמי ניהול של 5% ממחיר הסיור. לאחר תקופה זו, ביטול עם החזר של 50% ממחיר הסיור אפשרי עד שישה שבועות לפני תחילת הסיור. החזר לאחר מכן אינו כלול. שירותים מתווכים מספקי צד שלישי (למשל צלמים, הופעות חשפנות, נסיעות בלימוזינה וכו’) אינם נכללים בדרך כלל מהחזר.

כרטיסים לסיורים הציבוריים אינם ניתנים לביטול על ידי הלקוח/המזמינה לאחר ביצוע ההזמנה. הסיור מוזמן באופן מחייב עם התשלום.

הנימוקים המפורטים ב-3. לשינויים/ביטולים של האירועים מצד הקבלן (בטי מנגל פָּרוֹדִיָה & בידור) אינם חלים על המזמין/מזמין ואינם ניתנים להסבר על ידם.

8. הצהרת הסכמה

בהזמנת השירותים/מוצרים שלנו, אתה מסכים לתנאים ולהגבלות הכלליים ולכללי ההשתתפות בסיורים בעיר ובפאבים וכן להצהרת הגנת המידע של בטי מנגל פָּרוֹדִיָה & בידור . אתה מסכים להצהרת הגנת המידע על ידי פנייה אלינו ועל ידי עיבוד תהליכים טרום חוזיים. ניתן לצפות בגרסה הנוכחית בכתובת www.betty-bbq.com

9. סמכות שיפוט, שונות

מקום השיפוט הוא פרייבורג אים ברייסגאו.

החוק הגרמני חל באופן בלעדי. החוזה נשאר מחייב בחלקיו הנותרים גם אם הוראות בודדות אינן תקפות מבחינה משפטית. זה לא חל אם עמידה בחוזה תהווה קושי בלתי סביר עבור צד אחד.

Back To Top